Máy tuyển Nổi

Máy tuyển Nổi

Máy tuyển nổi dùng để tuyển các kim loại màu có màu đen, cũng có thể uufng để tuyển các phi kim loại như: than đá, đá trơn. Máy truyền động bởi dây curoa môtơ truyền lực lên bu li sản sinh ra lực li tâm tạo thành phụ áp, một mặt hút không khí bổ xung và hỗn hợp khoáng, một mặt trộn khoáng chất với hỗn hợp phụ gia, đồng thời hoá thành màng bọt, để khoáng vật dính vào phía trên màng bọt, nổi lên trên mặt khoáng chất rồi lại hình thành màng khoáng hoá. Van điều chỉnh cao, điều chỉnh bề mặt dịch, để màng bọt có tác dụng được cào ra ngoài.

Tuyển nổi là một quá trình tách chọn lọc các khoáng sản từ hỗn hợp bùn quặng bằng cách sử dụng các chất hoạt động bề mặt hoặc các chất thấm ướt. Quá trình được sử dụng chủ yếu để tách các loại quặng sunfit, cacbonat và các ôxit. Quặng phosphat, apatit, và than cũng được tách bằng công nghệ tuyển nổi. Quá trình tuyển nổi cũng được sử dụng rộng rãi trong việc xủa lý chất thải công nghiệp, các nhà máy xử lý nước để loại các chất béo, dầu mỡ và các chất rắn phân tán trong nước thải. Các quá trình này được gọi là quá trình tuyển nổi khí hòa tan (Dissolved Air Flotation-DAF). Thực chất, quá trình DAF được sử dụng để loại bỏ dầu mỡ trong nước thải của các nhà máy lọc dầu, hóa dầu, các nhà máy hóa chất, các nhà máy xử lý khí thiên nhiên và các cơ sở công nghiệp khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

loại

Model

Dung tích hiệu quả

Năng lực xử lý

Puli cánh gạt

Lưỡi cạo

Công suất

Kích thước
lòng máng

Trọng lượng
máng

(m3)

(m3/min)

Kích thước
(mm)

Vận tốc
(r/min)

Vận tốc
(r/min)

Công suất
(Kw)

(Kw)

XJ Flotation Separator

XJ Model máy tuyển nổi

XJ - 0.13(1A)

0.13

0.05 ~ 0.16

200

593

17.5

0.55

1.5

500 x 500 x 550

320

XJ - 0.23(2A)

0.23

0.12 ~ 0.28

250

504

17.5

0.55

2.2

600 x 600 x 650

390

XJ - 0.35(3A)

0.35

0.18 ~ 0.4

300

483

17.5

0.55

3

700 x 700 x 710

430

XJ - 0.62(4A)

0.62

0.3 ~ 0.9

350

400

16

1.1

3

900 x 820 x 850

860

XJ - 1.1(5A)

1.1

0.6 ~ 1.6

500

330

16

1.1

5.5

1100 x 1000 x 1000

1390

XJ - 2.8(6A)

2.8

1.5 ~ 3.5

600

280

16

1.1

11

1750 x 1600 x 1100

2430

XJ - 5.8(7A)

5.8

5.0 ~ 7.0

750

240

16

1.5

22

2200 x 2200 x 1200

3533

XJZ Flotation Separator 

XJZ Model máy tuyển nổi

XJZ - 0.35

0.35

0.18 ~ 0.4

300/180

470/670

17.5

0.55

1.5

700 x 700 x 700

450

XJZ - 0.62

0.62

0.3 ~ 0.9

350/500

400/580

16

0.55

3

900 x 900 x 50

870

XJZ - 1.1

1.1

0.6 ~ 1.6

500/280

330/485

16

1.1

5.5

1100 x 1100 x 1000

1500

XJZ - 2.8

2.8

1.5 ~ 3.5

600/350

280/360

16

1.1

11

1750 x 1600 x 1100

2600

SF Flotation Separator 

SF Model máy tuyển nổi

SF - 0.37

0.37

0.2 ~ 0.4

300

352

17

1.1

1.5

700 x 700 x 750

468

SF - 0.7

0.7

0.3 ~ 0.9

350

400

16

1.1

3

820 x 900 x 920

805

SF - 1.2

1.2

0.6 ~ 1.2

450

312

16

1.1

5.5

1100 x 1100 x 1100

1373

SF - 2.8

2.8

1.0 ~ 3.0

550

268

16

1.1

11

1700 x 1600 x 1150

2138

SF - 4

4

2.0 ~ 4.0

650

238

16

1.5

15

1850 x 2050 x 1200

2583

SF - 8

8

4.0 ~ 8.0

760

191

16

1.5

30

2200 x 2900 x 1400

4129

SF - 10

10

5.0 ~ 10

760

191

16

1.5

30

2200 x 2900 x 1700

4486

SF - 20

20

5.0 ~ 20

760

191

16

1.5

30x2

2850 x 3800 x 2000

9828

JJF Flotation Separator 

JJF Model máy tuyển nổi

JJF - 1

1

0.3 ~ 1.0

280

443

16

1.1

7.5

820 x 900 x 950

1370

JJF - 2

2

0.5 ~ 2.0

280

443

16

1.1

7.5

1100 x 1100 x 1100

1800

JJF - 3

3

1.0 ~ 3.0

350

360

16

1.5

11

1700 x 1600 x 1150

2100

JJF - 4

4

2.0 ~ 4.0

410

365

16

1.5

11

1600 x 2150 x 1250

2350

JF - 8

8

4.0 ~ 8.0

540

233

16

1.5

22

2200 x 2900 x 1400

4500

JJF - 10

10

5.0 ~ 10

540

233

16

1.5

22

2200 x 2900 x 1700

4820

JF - 16

16

5.0 ~ 16

700

180

16

1.5

37

2850 x 3800 x 1700

9760

JJF - 20

20

5.0 ~ 20

700

180

16

1.5

37

2850 x 3800 x 2000

10500