20/07/2010 9:38:40 SA

Yêu cầu:
- Nghe, nói tốt
- Có khả năng đi công tác.
- Nhiệt tình với công việc.
- Hồ sơ đầy đủ ( CMT - bản sao, SYLL, Đơn xin việc, Bằng cấp chứng chỉ )
* Ưu tiên nộp hồ sơ sớm.
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2011
Liên hệ: 043.641.9051