01/04/2014 11:06:01 SA

Phiên dịch nữ tuổi từ 20 đến 35 giao tiếp tiếng trung quốc tốt

Mức lương từ 5 - 6 triệu/tháng bao ăn, ở, đi lại công việc của công ty