Gầu nâng

Gầu nâng

                  

 1/. Gầu nâng dùng để nâng thẳng đứng nguyên vật liệu từ chỗ thấp lên chỗ cao thường sử dụng trong các nhà máy xi măng và có loại sử dụng gầu xích hoặc Băng tải, loại gầu xích có nhiều hạn chế trong sủ dụng, ở Việt nam hiện xi măng Hoàng thạch, Bút sơn, Bỉm sơn, Cường Thịnh sử dụng băng tải loại này
2/. Gầu nâng thuộc loại hàng đặc chủng chỉ chế tạo theo yêu cầu của từng khách hàng vì thực tế không có nhiều khách hàng sử dụng băng tải loại này và mỗi khách hàng lại có một yêu cầu khác nhau về công suất, khổ rộng, sức chịu tải,...

Tham số kỹ thuật

 

Quy c¸ch

§é cao n©ng lín nhÊt
(m)

L­îng t¶i

 (m3/h)

Kho¶ng c¸ch gÇu
(mm)

C«ng suÊt (kw)

Lo¹i 160

28

3-8

500

3-7.5

Lo¹i 200

31.5

6-15

500

3-7.5

Lo¹i 250

30.16

10-25

500

4-11

Lo¹i 300

30.16

25-35

500

5.5-15

Lo¹i 350

31

19-40

600

7.5-18.5

Lo¹i 400

32

35-50

600

7.5-22

Lo¹i 450

32.7

42-60

600

7.5-22

 Ngoài ra nếu khách hàng có các yêu cầu khác hãy liên hệ với chúng tôi để trao đổi kỹ hơn về các thông số kỹ thuật cung như điều kiện vận hành để việc chế tạo băng tải đảm bảo yên tâm trong quá trình sử dụng.